Thông báo đóng cửa cơ sở Hồng Mai

Thông báo đóng cửa cơ sở Hồng Mai

| |Tin Dịch vụ tại Kún Miu

Kún Miu Pet Shop xin thông báo đóng cửa cơ sở 66 Hồng Mai.

Trong suốt thời gian vừa qua, cảm ơn các quý khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng Kún Miu 66 Hồng Mai.

Chúng tôi hứa sẽ quay lại với một sự hoàn hảo trong tương lai để hơn để có thể phục vụ các quý khách hàng một cách chu đáo nhất.

Xin chân thành cảm ơn!