SHOPEE SALE MẠNH NOEL HẠNH PHÚC

SHOPEE SALE MẠNH NOEL HẠNH PHÚC

| |Tin Kênh thương mại điện tử

SHOPEE SALE MẠNH NOEL HẠNH PHÚC

Săn liền ưu đãi khủng https://shp.ee/ugv87fm

Siêu sốc voucher độc quyền chỉ có ở #SHOPXUHUONG

- Mã Spike trong ngày SHOPEE SALE MẠNH NOEL HẠNH PHÚC

Mã AFF12BE giảm 18K đơn từ 99K

Mã AFF12MAI giảm 15% tối đa 24K đơn từ 99K

Mã AFF12OI giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K

Mã AFF12IEM giảm 11% tối đa 111K đơn từ 499K

Mã AFF12SAO giảm 11% tối đa 69K đơn từ 399K

Mã AFF12ROI giảm 25% tối đa 99K cho đơn từ 299K

- Mã Minispike mở sớm SHOPEE SALE MẠNH NOEL HẠNH PHÚC

Mã AFF12ALO giảm 25K đơn từ 99K. HSD: 23H50 24/12 - 23H59 25/12

Mã AFFUPXOT30 giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K. HSD: 23H50 24/12 - 23H59

#ShopXuHuong #Shopee #sansaleshopee #dealhotshopee #ShopeeDongGia1K #ShopeeSaleCuoiThang #LuongVeSaleTo #ShopeeVN

Viết bình luận