🌀✔ HỆ THỐNG TÍCH ĐIỂM MỚI 2018 💠

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔THÔNG BÁOhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔
 

Chính sách tích điểm 2018:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png
️ Thiết lập cơ bản:
- Mua hàng với hoá đơn 200.000 VNĐ sẽ được 1 điểm tương đương 5.000VNĐ
- Tích điểm lũy tiến cộng dồn là ưu thế vượt trội so với tích điểm cố định 2017.
(Ví dụ lần 1: 150.000VNĐ, lần 2: 120.000VNĐ, cộng gộp 2 lần là 270.000 VNĐ = 1 điểm và 70.000 VNĐ sẽ được cộng dồn cho lần mua hàng tiếp theo)
- Tích điểm cả bao to (Đây là 1 chính sách mới rất ưu đãi cho KH mua bao to)
- Trừ điểm khi khách hàng trả hàng.
-Chấp nhận tích điểm cho cả khi khách mua trên website: https://kunmiu.vn/.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png
️ Thiết lập nâng cao:
- 1 điểm = 5.000VNĐ
-Thanh toán bằng điểm từ 1/12/2018 đến 1/1/2019
-Khách hàng đến trực tiếp để thanh toán bằng điểm tại các cơ sở KunMiu gần nhất.(Không chấp nhận thanh toán bằng điểm và đổi quà với các dịch vụ khác)
-Không tích điểm khi khách hàng thanh toán bằng điểm
-Tích điểm không bao gồm phí vận chuyển
-Không tích điểm bao gồm cả phần dư khi khách hàng thanh toán trước
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png
️ Hạng thẻ khách hàng: Áp dụng với chính sách kí quỹ mới chi tiết tại: https://kunmiu.vn/chinh-sach-ki-quy-cho-khach-hang-tai-kun-miu-nam-2018 

 

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng