🌀✔ HỆ THNG TÍCH ĐIỂM MỚI 2019 💠

Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png 🔔Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png 🔔Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png 🔔THÔNG BÁODescription: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png 🔔Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png 🔔Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png 🔔

Chính sách tích điểm 2019:
Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png Thiết lập cơ bản:
- Mua hàng với hoá đơn 200.000 VNĐ sẽ được 1 điểm tương đương 5.000VNĐ
- Tích điểm lũy tiến cộng dồn là ưu thế vượt trội so với tích điểm cố định 2017.
(Ví dụ lần 1: 150.000VNĐ, lần 2: 120.000VNĐ, cộng gộp 2 lần là 270.000 VNĐ = 1 điểm và 70.000 VNĐ sẽ được cộng dồn cho lần mua hàng tiếp theo)
- Tích điểm cả bao to (Đây là 1 chính sách mới rất ưu đãi cho KH mua bao to)
- Trừ điểm khi khách hàng trả hàng.
- Chấp nhận tích điểm cho cả khi khách mua trên website: https://kunmiu.vn/.
Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png
Thiết lập nâng cao:
- 1 điểm = 5.000VNĐ
Thanh toán bằng điểm từ 1/12/2019 đến 1/1/2020
- Khách hàng đến trực tiếp để thanh toán bằng điểm tại các cơ sở Kún Miu gần nhất. (Không chấp nhận thanh toán bằng điểm và đổi quà với các dịch vụ khác)
- Không tích điểm khi khách hàng thanh toán bằng điểm
- Tích điểm không bao gồm phí vận chuyển
- Không tích điểm bao gồm cả phần dư khi khách hàng thanh toán trước
Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png
Hạng thẻ khách hàng: Áp dụng với chính sách kí quỹ mới chi tiết tại đây

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng