Hotline:  0961.85.81.83

Bảng giá dịch vụ trông giữ theo giờ:

Gói Gói SILVER 4 Gói SILVER 8 Gói SILVER 12 Gói GOLD 4 Gói GOLD 8 Gói GOLD 12
Giờ trông gửi 1 - 4 Giờ 5 - 8 Giờ 9 - 12 Giờ 1 - 4 Giờ 5 - 8 Giờ 9 - 12 Giờ

 

Mèo

 

30.000

VNĐ

50.000

VNĐ

70.000

VNĐ

Update

Update 

Update

 

Chó

<5kg

 

30.000

VNĐ

50.000

VNĐ

70.000

VNĐ

Update

Update

Update

 

Chó

5-10kg

 

50.000

VNĐ

70.000

VNĐ

90.000

VNĐ

Update

Update

Update

 

Chó

10-15kg

 

60.000

VNĐ

80.000

VNĐ

100.000

VNĐ

Update

Update

Update

 

Chó

15-20kg

 

70.000

VNĐ

90.000

VNĐ

110.000

VNĐ

Update

Update

Update

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng