Hotline:  097.780.2685

Bảng giá dịch vụ trông giữ combo số lượng nhiều:

Gói Gói SILVER 10 Gói SILVER 20 Gói SILVER 30 Gói GOLD 10 Gói GOLD 20 Gói GOLD 30
Combo số lượng 7- 10 Ngày 11 - 20 Ngày 21 - 30 Ngày 7- 10 Ngày 11 - 20 Ngày 21 - 30 Ngày

 

Mèo

 

90.000

VNĐ

/1 ngày

80.000

VNĐ

/1 ngày

70.000

VNĐ

/1 ngày

140.000

VNĐ

/1 ngày

120.000

VNĐ 

/1 ngày

100.000

VNĐ

/1 ngày

 

Chó

<5kg

 

90.000

VNĐ

/1 ngày

80.000

VNĐ

/1 ngày

70.000

VNĐ

/1 ngày

140.000

VNĐ

/1 ngày

120.000

VNĐ

/1 ngày 

100.000

VNĐ

/1 ngày

 

Chó

5-10kg

 

110.000

VNĐ

/1 ngày

100.000

VNĐ

/1 ngày

90.000

VNĐ

/1 ngày

160.000

VNĐ

/1 ngày

150.000 

VNĐ

/1 ngày

140.000

VNĐ

/1 ngày

 

Chó

10-15kg

 

130.000

VNĐ

/1 ngày

120.000

VNĐ

/1 ngày

110.000

VNĐ

/1 ngày

190.000

VNĐ

/1 ngày

180.000

VNĐ

/1 ngày

170.000

 VNĐ

/1 ngày

 

Chó

15-20kg

 

150.000

VNĐ

/1 ngày

140.000

VNĐ

/1 ngày

130.000

VNĐ

/1 ngày

240.000

VNĐ

/1 ngày

220.000

 VNĐ

/1 ngày

200.000

VNĐ

/1 ngày

 
096.8899.889
096.2828.242
 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng