Hotline:  0961.85.81.83

Bảng giá dịch vụ trông giữ combo số lượng nhiều:

Gói Gói SILVER 10 Gói SILVER 20 Gói SILVER 30 Gói GOLD 10 Gói GOLD 20 Gói GOLD 30
Combo số lượng 7- 10 Ngày 11 - 20 Ngày 21 - 30 Ngày 7- 10 Ngày 11 - 20 Ngày 21 - 30 Ngày

 

Mèo

 

90.000

VNĐ

/1 ngày

80.000

VNĐ

/1 ngày

70.000

VNĐ

/1 ngày

Update

Update

Update

 

Chó

<5kg

 

90.000

VNĐ

/1 ngày

80.000

VNĐ

/1 ngày

70.000

VNĐ

/1 ngày

Update

Update 

Update

 

Chó

5-10kg

 

110.000

VNĐ

/1 ngày

100.000

VNĐ

/1 ngày

90.000

VNĐ

/1 ngày

Update

Update

Update

 

Chó

10-15kg

 

130.000

VNĐ

/1 ngày

120.000

VNĐ

/1 ngày

110.000

VNĐ

/1 ngày

Update

Update

Update

 

Chó

15-20kg

 

150.000

VNĐ

/1 ngày

140.000

VNĐ

/1 ngày

130.000

VNĐ

/1 ngày

Update

Update

Update

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng