Chính sách kí quỹ cho khách hàng tại Kún Miu năm 2019

Nhu cầu 20.000 khách hàng của Kún Miu mong muốn nhiều dịch vụ và chính sách ưu đãi nhiều hơn khi mua hàng tại Kún Miu. Để đáp lại năm 2019 Kún Miu tiếp tục mở dịch vụ kí quỹ dành cho khách hàng thân thiết của Kún Miu sẽ có gói và quyền lợi như sau:

1. Kí quỹ gói SILVER : KH kí quỹ cho Kún Miu với mức 10.000.000 VNĐ
• Giảm 2% tổng đơn hàng ( Áp dụng toàn quốc)
• Giảm 20% phí giao hàng ( Áp dụng khu vực HN)
• Giảm 10% các dịch vụ Hotel,Spa… ( Áp dụng khu vực HN)
• Đơn hàng giảm giá vẫn sẽ được tích điểm năm 2019

2. Kí quỹ gói GOLD : KH kí quỹ cho KúnMiu với mức 15.000.000 VNĐ
• Giảm 3% tổng đơn hàng ( Áp dụng toàn quốc)
• Giảm 30% phí giao hàng ( Áp dụng khu vực HN)
• Giảm 15% các dịch vụ Hotel,Spa… ( Áp dụng khu vực HN)
• Đơn hàng giảm giá vẫn sẽ được tích điểm năm 2019

3.Kí quỹ gói DIAMOND : KH kí quỹ cho KúnMiu với mức 20.000.000 VNĐ
• Giảm 4% tổng đơn hàng ( Áp dụng toàn quốc)
• Giảm 50% phí giao hàng ( Áp dụng khu vực HN)
• Giảm 20% các dịch vụ Hotel,Spa… ( Áp dụng khu vực HN)
• Đơn hàng giảm giá vẫn sẽ được tích điểm năm 2019

*** Lưu ý: KH chỉ được sử dụng 1 số điện thoại + 1 địa chỉ giao hàng duy nhất để Kún Miu tiện kiểm soát và thông báo đến Khách Hàng.

 Lưu ý: KH chỉ được sử dụng 1 số điện thoại + 1 địa chỉ giao hàng duy nhất để Kún Miu tiện kiểm soát và thông báo đến Khách Hàng.
---------------------------------------------------
KH có nhu cầu hãy điền thông tin biểu mẫu dưới đây :
 https://goo.gl/forms/bQialLmge55IHBZm2
---------------------------------------------------

Sale

Không sẵn có

Hết hàng