---------------------------------------------------
Nhu cầu 20.000 khách hàng của Kún Miu mong muốn nhiều dịch vụ và chính sách ưu đãi nhiều hơn khi mua hàng tại Kún Miu.Năm 2018 Kún Miu mở dịch vụ kí quỹ dành cho khách hàng thân thiết của Kún Miu với các gói và ưu đãi.

⚠Lưu ý: KH chỉ được sử dụng 1 số điện thoại + 1 địa chỉ giao hàng duy nhất để Kún Miu tiện kiểm soát và thông báo đến Khách Hàng.
---------------------------------------------------
KH có nhu cầu hãy điền thông tin biểu mẫu dưới đây : 
https://goo.gl/forms/bQialLmge55IHBZm2
---------------------------------------------------

096.8899.889
096.2828.242
 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng