Chế độ trông giữ chó mèo

1.Chế độ ăn hàng ngày:

Thức ăn Gói  Silver Gói Gold
Thức ăn Royal Canin(Pháp) Có (Yes) Có (Yes)
Pho mai
(VN)
Có (Yes) Có (Yes)
Thịt Gà
(VN)
Có (Yes) Có (Yes)
Thịt bò
(VN)
Không(No) Có (Yes)
Bánh thưởng
(Mỹ)
Không(No) Có (Yes)
Xương,catnip,
cỏ (Mỹ)
Không(No) Có (Yes)
Gel vitamin
(Mỹ)
Không(No) Có (Yes)
Canxi phospho
(Mỹ)
Không(No) Có (Yes)
Thức ăn mềm,
Pate (Pháp)
Không(No) Có (Yes)

 

2.Chế độ vận động hàng ngày:

Vận động Gói Silver Gói Gold
Tắm nắng thỏa thích Có (Yes) Có (Yes)
Thả riêng vui đùa với nhau  Có (Yes) Có (Yes)
Thả tự do
trong 1 phòng
Không(No) Có (Yes)
Chơi trò chơi
chung
Có (Yes) Có (Yes)
Chơi với
người
Có (Yes) Có (Yes)
Số người
phụ trách
1 2

 

3.Chế độ vệ sinh trong ngày:

Vệ sinh Gói Silver Gói Gold
Vệ sinh tai Có (Yes) Có (Yes)
Vệ sinh mắt Có (Yes) Có (Yes)
Chải lông Không(No) Có (Yes)
Tắm Không(No) Giảm 30%
Cát VS(Mèo) Có (Yes) Có (Yes)
Tấm lót VS(Chó) Có (Yes) Có (Yes)

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng