Hostline: 0902.76.5555 097.780.2685

Bảng giá dịch vụ trông giữ:

  Gói thường Gói VIP
Trọng lượng (kg) SILVER GOLD

Mèo

 

100.000

VNĐ 

150.000

VNĐ

Chó <5kg

 

100.000 

VNĐ

150.000

 VNĐ

Chó 5-10kg

 

120.000 

VNĐ

170.000 

VNĐ

Chó 10-15kg

 

140.000 

VNĐ

200.000

 VNĐ

Chó 15-20kg

 

160.000

 VNĐ

250.000 

VNĐ

 
 
 
096.8899.889
096.2828.242
 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng